KULTUR OG SAMFUNN
Svein Arne Tinnesand sin nettstad om politikk, bibliotek og kultur


Artiklar om bibliotek
sporet av ei ny tid? (Bibliotekforum nr.6  2007)
Ny giv for arbeidsplassbibliotek? (LO-aktuelt nr. 16 2006 og
Bibliotekforum nr. 9 2006)
Medieval, marknad og sensur (Velge og vrake - samlingsutvikling i folkebibliotek)

Bibliotekutgreiinga - grunnlaget for ein ny bibliotekpolitikk? (Bibliotekforum nr.
3 2006)
Biblioteka og ytringsfridomen (Bibliotekaren nr. 10 2004, bis nr. 3 2004)
Folkebibliotekene fra bokutlån til lokale utviklingssentre (Rogaland i utvikling nr. 2 2004)
Folkebibliotekpolitikk - mellom statlig lovgiving og kommunalt selvstyre (Bibliotekforum nr.6 2004)
Folkeopplysningsprosjektet må utvikles, ikke avvikles! (Bok og bibliotek nr.5b 2003)
Nye bibliotek gir nye muligheter [pdf-fil] (Preikestolen nr.2 2003)
Folkebibliotek - folkeopplysning - fornyelse (Bibliotekforum nr.5 2002)
Emneportal for norske folkebibliotek? (Bibliotekforum nr.3 2001)
Fra bokbuss til bredbånd - et farvel med bokbussen (Bok og bibliotek nr 7/8 2000)
Folkebibliotekene i kompetansesamfunnet (Bibliotekforum nr.9 2000 og Arena nr.? 2000)
Fylkesbibliotekets plass i fjernlånet (Fjernlån, referanse, informasjon nr.2 1999)
Folkebiblioteket en kollektivfil på informasjonssuperhøyhastighetsveien (Bibliotekforum nr.7 1999, Ny Tid 27.8-1999
og ein kortare versjon i Nationen 6.10-1999)
Fem favoritt nettsteder (Bibliotekaren nr.5? 1999)
En bydel slår ring om filialen sin [pdf-fil] (Kontakten, nr 3, 1988)

Artiklar om kultur
Regionaliser kulturpolitikken! (Innspill i Stavanger Aftenblad 23.07.2004)
Kunstnere i fyr og flamme (Rogaland i utvikling nr.2 2004)
Vi har en plan! (Rogaland i Utvikling nr.4 2003)
Sus over Stavanger – Historien om Stavanger rockeklubb (Upublisert)
Hardkokte Stavanger(Utgitt på nettstaden kritikk.no 2002)
Unge gutter skyr skjønnlitteratur 2 (KK-forum 1998)
Unge gutter skyr Skjønnlitteratur 1 (KK-forum 1998)
Kritikk – takk! (Oppsving nr.2 1998)
Han far og de - og drømmen om en ny kultur (Oppsving nr.1 1998)

Artiklar om politikk m.m.
Syndikalistene i Rogaland – en faglig kampbevegelse som forsvant (Årbok for Arbeidernes historielag i Rogaland 2005)
Fram for ein ny regionalpolitikk (Nationen 12.12 - 2005)
Avvikling eller utvikling - forny fylkeskommunen (Ny Tid 26.6 - 2004)
Reformen som forsvant (Fagbladet nr.1 2004, Klassekampen 27.2-2004)
Politikk i cyberspace - virtuelt eller virkelig? (Oppsving nr.4 1998)
Håkon Meyer og Norge under okkupasjonen - I arbeiderklassens interesse? (Arbeidermakt
nr.2 1989)