Reglene.
 1. Konkurransen går i all vennlighet ut på å tippe hvilke lag som tar de fire øverste plassene og trettende [13.] plass i Premier League i England i sesongen 2005-2006.

 2. Hver deltaker kan delta med ett forslag til sluttresultatet for de fem nevnte plassene. Dersom noen skriver inn flere enn ett forslag, vil det sist innskrevne (nyeste) forslaget gjelde, alle andre forslag blir slettet.

 3. Siste mulighet for å delta i PremierTipp for sesongen 2005-2006 er mandag 15. august 2005 kl. 2300.

 4. Poengberegningen:

  Riktig lag rett plassert: 250 poeng
  	Dersom laget er
   
    1 plass unna:  125 poeng
    2 plasser unna:  70 poeng
    3 plasser unna:  40 poeng
    4 plasser unna:  22 poeng
    5 plasser unna:  15 poeng
    6 plasser unna:  9 poeng
    7 plasser unna:  4 poeng
    8 plasser unna:  2 poeng
    9 plasser unna:  1 poeng
    
  	lenger vekk: 0 poeng
  
 5. Vinneren er hun eller han som får flest poeng utregnet etter endt sesong. Maksimalt antall poeng er 1250.

 6. Å delta koster lite, den som deltar må gi én flaske øl til vinneren!
  (Vennligst respekter dette og følg opp forpliktelsen.)

 7. Dersom to eller flere vinner (dvs. deler førsteplassen), regnes begge/alle som vinnere og fordeler gevinsten(e) likt mellom seg.

 8. En av forutsetningene for å delta er at du kan oppfylle punkt 6 i reglene.
  Personer som ønsker å delta skrive inn en gyldig epost-adresse de kan nås på.

 9. De siste kampene i Premier League denne sesongen spilles i følge planen i mai 2006.© 1997-2005 Geir Lund