Statuttene

 1. Navnet på mat- og vinklubben er De Gode Ganer

 2. De Gode Ganer er en frivillig sammenslutning av følgende 7 personer (i alfabetisk rekkefølge):
  Christina, Geir, Helge, Jens, Marne, Randi & Steinar.

 3. Ideen med De Gode Ganer er å framelske og dyrke kulinariske gleder gjennom i fellesskap å nyte omsorgsfullt tilveiebragt og tilberedt god mat og drikke.
  En viktig del av klubbens aktiviteter er derfor også sosialt samvær.

 4. De Gode Ganer skal ha treff slik at hver arrangerer ett treff i løpet av kalenderåret. Treffene går på omgang i følgende rekkefølgen:
  1. Randi & Helge
  2. Marne & Steinar
  3. Christina & Geir

   Treff hos Jens avtales for hver gang så lenge han bor i Danmark.
  Det skal sendes skriftlig innbydelse til hvert treff av vertskapet for treffet. Dette kan enten skje ved vanlig brev, epost eller lignende. 5. Vertskapet for treffene bestemmer selv menyen for treffet, og har ansvaret for å gjennomføre menyen.
  Med "Menyen" menes:
  • Menyen omfatter tidsrommet fra gjestene kommer til selve måltidet er avsluttet. Vertskapet bestemmer når dette er.
  • Menyen omfatter mat og drikke for dette tidsrommet.
  • Vertskapet skal orientere om valget av mat og drikke.
  • Vertskapet skalyte mat, drikke og gjester respekt gjennom borddekningen og glass og i valg av påkledning.
  • Vertskapet bestemmer om eventuelt medbragt mat og/eller drikke av gjestene skal kunne nytes så lenge menyen gjelder.


 6. Gjestene på treffene skal vise vertskapet, og den av vertskapet bestemte meny, respekt gjennom:
  • å møte uten at verken hodet eller smakssansene er nedsløvet,
  • ved å møte passende antrukket for kvelden,
  • ved å rette seg etter vertskapets ønsker og planer i forbindelse med menyen,
  • ved å møte presis og
  • ved å være sosialt deltakende.


  • Statuttene kan endres ved flertallsavgjørelser på treff.
  • Avvik fra statuttene kan bestemmes for ett eller flere treff.
  • Til vanlig noterer Geir ned menyen og legger den ut på hjemmesiden "Andhrimnir".
  • De Gode Ganer skal holde seg med en klubbok der statuttene, menyene, adresseliste, bilder fra treffene osv. skal være tilgjengelig for medlemmene.


  • Disse vedtektene var det enighet om på det første treffet i klubben, lørdag 28. januar 1995 hos Randi & Helge.
  • Navnet ble endelig vedtatt på treff 6. mai 1995 hos Marne & Steinar.
  • Statuttene ble revidert 9. desember 1995 på treff hos Jens.
  • Statuttene ble revidert 18. august 2001 på treff hos Christina & Geir.


Vedlegg:

Mat/ingredienser som ett eller flere av klubmedlemmene ikke kan eller vil spise:
 • Hjerne
 • Hvalkjøtt
 • Ål
 • Løk
  (Gjelder rå løk av alle typer, inklusiv hvitløk, gressløk, purre osv.. Løk som er varmebehandlet [kokt/stekt o.l.] og er blitt "usynlig", er ikke noe problem.
  Personen dette gjelder ønsker ikke at dette skal legge bånd på eller hindringer i veien for vertskapenes valg av menyer.)