Godalens Engelsklærere i Vesterled

12. mai – 16. mai 2004.
En Rapport

 

Til:     Rektor og avdelingsledere
         
De allmennfaglærerne som ikke hadde anledning til å reise.

Fra:   
Erling Gilje, Sølvi Johnsrud, John Vigrestad, Eldbjørg Røstvig, Sissel Idsøe, Geir Lund, Anders Haga, Inger-Lise Lever, Hege Sivertsen, Heidi Henriksen, og ikke minst, Bente Midjås.


Bakgrunn for turen.

Sølvi og Erling la inn en søknad på høsten om å få midler til å reise til et kurssenter i Suffolk. Målet med oppholdet der var å oppdatere og vedlikeholde engelsklærernes språklige kompetanse og den kulturelle, geografiske og historiske forståelsen av England. 

Dessverre ble det ikke mulig for oss å nytte det tilbudet vi hadde innhentet fra kurssenteret ettersom svarfristen var utløpt da vi fikk vite at vi hadde fått midler fra skolen. Resultatet ble en skreddersydd studietur i Nord England med en leid minibuss, overnattinger på 3 forskjellige steder og ekskursjoner underveis.

Om rapporten

Vi er ikke pedagoger for ingenting. Vi forstår dette med AFEL. Derfor har alle studietur deltakerne ansvaret for hver sin del av rapporten. Unntatt er Sølvi som kjørte på en helt utmerket måte. All takk til henne.

 

... programmet --->