Engelsklærere på Godalen vgs. i Vesterled – 12. mai – 16. mai 2004. En rapport!