Reglene.
 1. Konkurransen går i all vennlighet ut på å tippe hvilke lag som tar de fire øverste plassene og tolvte [12.] plassen i Eliteserien her i Norge sesongen 2006. Eliteserien kalles forøvrig også for Tippeligaen.

 2. Hver deltaker kan delta med ett forslag til sluttresultatet for de fem nevnte plassene. Dersom noen skriver inn/sender inn flere enn ett forslag, vil det sist innskrevne (nyeste) forslaget gjelde, alle andre forslag blir slettet.

 3. Siste mulighet for å delta i å tippe sluttresultatet i Eliteserien, er onsdag 12. april 2006.

 4. Poengberegningen:

  Riktig lag rett plassert: 250 poeng
  
  	Dersom laget er
  
   
  
    1 plass unna:  125 poeng
  
    2 plasser unna:  70 poeng
  
    3 plasser unna:  40 poeng
  
    4 plasser unna:  22 poeng
  
    5 plasser unna:  15 poeng
  
    6 plasser unna:  9 poeng
  
    7 plasser unna:  4 poeng
  
    8 plasser unna:  2 poeng
  
    9 plasser unna:  1 poeng
  
    
  
  	lenger vekk: 0 poeng
  
  
 5. Vinneren er hun eller han som får flest poeng utregnet etter endt sesong. Maksimalt antall poeng er 1250.

 6. Å delta koster lite; den som deltar må gi all den heder og ære som er mulig til vinneren! + gjerne kjøpe ett glas øl til han eller henne...

 7. En av forutsetningene for å delta er at du kan oppfylle punkt 6 i reglene (regelen over). Personer som ønsker å delta, men er ukjente for meg eller noen av deltakerne jeg kjenner, skrive inn en gyldig e-postadresse de kan nås på.


© 1998-2006 Geir Lund